НАУКОВО-ЕКСПЕРТНИЙ ІНСТИТУТ У СФЕРІ ПРАВА"ПРАВНИК"

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

+380 50 071  70 28

  +380 97 326 59 09  

ШКОЛА МОЛОДОГО НОТАРІУСА

у Києві 

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ


11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 16/03, 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03,  23/03

 12 практичних семінарів-навчань

передбачає теоретичну та практичну підготовку слухачів; систематизацію знань цивільного, сімейного, земельного, цивільного процесуального законодавства, законодавства України про нотаріат, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а також роботу з Єдиними і Державними реєстрами у сфері нотаріату.

Слухачам з інших міст є можливість поселення у гуртожитку

Кому буде важливим та цікавим цей практичний курс-навчання?

Нотаріусам, помічникам нотаріуса, консультантам, юристам, особам, які мають намір працювати
помічником приватного нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори та особам,
які мають намір складати кваліфікаційний іспит.

Кому буде важливим та цікавим цей практичний курс-навчання?

Помічникам нотаріуса,
консультантам та особам, які мають намір складати кваліфікаційний іспит Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України з метою підтвердження кваліфікації та/або отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Що ви отримаєте під час проходження навчання

Новели в законодавстві


ОНОВЛЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЦИВІЛЬНОГО, СІМЕЙНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО, ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО НОТАРІАТ ТА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО. 

Досвідчені фахівці


КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНУ ДОПОМОГУ НАДАЮТЬ НАУКОВЦІ, ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ НОТАРІУСИ З БАГАТОРІЧНИМ СТАЖЕМ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРАКТИКИ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА


Інтенсив


МОЖЛИВІСТЬ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО РОБОТИ ПОМІЧНИКОМ НОТАРІУСА АБО  КОНСУЛЬТАНТОМ НОТАРІАЛЬНОЇ КОНТОРИ, МОЖЛИВІСТЬ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

Програма "Школи молодого нотаріуса"

1. Семінар 11/03  

 1. Поняття і завдання нотаріату.Правова основа діяльності  нотаріату.Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю як підстава доступу до професії нотаріуса.Права та обов’язки нотаріуса.Принципи та гарантії нотаріальної діяльності.Підстави та порядок анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.Приватна нотаріальна діяльність. Порядок реєстрації, зупинення, припинення приватної нотаріальної діяльності.
 2. Емоційна стабільність. Комунікативне та ділове спілкування з клієнтами.
 3. Загальні положення вчинення нотаріальних дій.
  Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.
  Реєстрація нотаріальної дії та визнання її вчиненою.Відмова у вчиненні нотаріальних дій, порядок її оформлення та оскарження. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів.
  Професійна етика.


2. Семінар 12/03 

 1. Правила ведення нотаріального діловодства.                                       Загальні положення. Діловодство контори, архіву, приватного нотаріуса.Відповідальність за організацію  діловодства та архіву.Складання та оформлення організаційно-розпорядчих  документів.              
  Приймання, розгляд і реєстраціякореспонденції.
  Реєстрація документів у:
  журналі реєстрації вхідних документів;
  журналі реєстрації вихідних документів;
  Оформлення службових документів (в т.ч. наказів) та реєстрація їх у:
  книзі реєстрації наказів з особового складу;
  книзі реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань.
  Складання та оформлення нотаріальних документів.               Викладення текстів документів на спеціальних бланках нотаріальних документів.
  Застосування посвідчувальних написів.
  Видача свідоцтв за установленими формами(додаток 25).
  Внесення дописок чи виправлень до тексту документа.
  Ведення та заповнення  книг і журналів, передбачених
  типовою номенклатурою справ згідно з додатками.

 2. Застосування нотаріусами законодавства іноземних держав. Консульська легалізація. Проставлення апостиля. Прийняття нотаріусом документів, складених за кордоном.


3. Семінар 13/03  

 1. Повноваження  нотаріусів у сфері державної реєстрації речових  прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
  Особливості державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
  Державна реєстрація окремих індивідуально визначених об’єктів нерухомого майна в новозбудованих або реконструйованих об’єктах нерухомого майна, будівництво яких здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.Реєстрація земельних ділянок державної/комунальної/ приватної форми власності, в тому числі одночасно з реєстрацією іншого речового права. Внесення записів до Державного реєстру прав на підставі дублікатів правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна.Внесення змін до записів Державного реєстру прав. Підстави внесення таких змін.Особливості реєстрації об’єктів незавершеного будівництваРеєстрація обтяжень. Формування реєстраційної справи.
 2. Робота з Єдиними і Державними реєстрами у сфері нотаріату.   Єдиний реєстр довіреностей.Єдиний реєстрації спеціальних бланків нотаріальних  документів.
  Спадковий реєстр.
  Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об’єктівнерухомого  майна.
  Державний реєстр іпотек.
  Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.


4. Семінар 14/03  


 1. Основні положення цивільного законодавства України.Об’єкти цивільних прав.Види осробистих немайнових прав фізичної особи, їх зміст, порядок здійснення та захист.Право власності та інші речові права на чуже майно. Зміст та види. Захист права власності.
 2. Регулювання питань права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти таких прав. Права інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з виконанням трудового договору, створені за замовленням.Захист права інтелектуальної власності судом.Законодавче регулювання питань щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
 3. Практичні заняття.


5. Семінар 15/03  


 1. Недоговірні зобов’язання: публічна обіцянка винагороди, вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення, відшкодування шкоди, набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.
 2. Правочини. Загальні положення про зобов’язання. Підстави виникнення.Виконання зобов’язання. Види забезпечення виконання на припинення зобов’язань. Характеристика окремих видів договірних зобов’язань. Особливості укладення окремих видів договорів.
 3. Практичні заняття.


6. Семінар 16/03  

 1. Оформлення справ для архівного зберігання.                                      
  Вимоги щодо формування справ(нарядів).
  Особливості формування спадкових справ.Складання описів справ(нарядів).Архівне зберігання нотаріальних документів приватним  нотаріусом.
  Передавання справ до Державного нотаріального архіву.
  Порядок ведення та заповнення реєстрів дляреєстрації нотаріальних дій.Ведення та заповнення реєстрів для реєстрації
  нотаріальних дій.
  Ведення журналу (книги) обліку викликів нотаріуса за межі  нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса.
 2. Компетенція нотаріусів при реалізації ними положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
 3. Практичні заняття.


7. Семінар 18/03 


 1. Відповідальність нотаріуса. Виконання нотаріусами рішень та ухвал судів.Нотаріус як учасник цивільного процесу у справах за позовами про оскарження відмови у вчиненні нотаріальних дій. 
 2. Загальні положення про спадкування.Види спадкування і реалізація права на спадкування.Видача свідоцтв про право на спадщину.Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.Видача свідоцтва виконавцю заповіту.Охорона спадкового майна та порядок її оформлення.Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування. Посвідчення секретного заповіту. Застосування положень Цивільного кодексу УРСР щодо спадкових відносин, що виникли до 01.01.2004  
 3. Практичні заняття.


8. Семінар 19/03 


 1. Загальні засади регулювання сімейних відносин.Здійснення сімейних прав та обов’язків.Право особистої приватної власності дружини та чоловіка. Спільна сумісна власність подружжя, порядок розпорядження нею.Підстави укладення шлюбного договору.Права та обов’язки подружжя по утриманню.Особисті немайнові права і обов’язки та майнові права батьків і дітей.Утримання батьками дитини.Способи виконання батьками цього обов’язку.Законодавче регулювання питань усиновлення, встановлення опіки та піклування, патронату над дітьми.
 2. Практичні заняття.


9. Семінар 20/03  


 1. Актуальні питання земельних відносин. Регулювання земельних відносин, принципи земельного законодавства. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин. Склад та цільове призначення земель України.
  Земельна ділянка як об’єкт права власності.
  Виникнення та реєстрація прав власності на земельні ділянки. Припинення прав на землю. Документи, які посвідчують права на земельні ділянки.
  Суб’єкти права власності, їх права та обов’язки.
  Посвідчення правочинів про передачу права власності на земельну ділянку. Особливості окремих видів правочинів із земельними ділянками.
  Право користування землею. Земельний сервітут. Емфітевзис. Суперфіцій.
  Обмеження та обтяження прав на земельну ділянку.
  Способи захисту прав власників та землекористувачів. Відшкодування збитків та вирішення земельних спорів. Відповідальність за порушення земельного законодавства. Порядок відновлення порушених прав власників, землекористувачів.
 2. Практичні заняття.


10. Семінар 21/03  


 1. Порядок посвідчення нотаріусами односторонніх правочинів та договорів. Процесуальний порядок вчинення нотаріусами інших видів нотаріальних дій (пп..7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22 ч.1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат».
 2. Практичні заняття.


11. Семінар 22/03


 1. Застосування нотаріусом положень вексельного законодавства при опротестуванні векселів. Послідовність та порядок дій нотаріусів. Особливості вчинення нотаріусами морських протестів.
 2. Вчинення виконавчого напису.Підстави та порядок.Процесуальне регулювання питань стягнення грошових сум або витребування майна за виконавчим написом нотаріуса.
 3. Застосування положень Закону України «Про іпотеку» у нотаріальній діяльності.
 4. Практичні заняття.


12. Семінар 23/03


 1. Загальні положення цивільного судочинства.Цивільна юрисдикція.Учасники процесу.Види проваджень за цивільним процесуальним законодавством.Наказне провадження.Окреме провадження.Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження та їх розгляд.Розгляд судами цивільних справ в порядку позовного провадження. Підстави для забезпечення позову,види забезпечення позову, виконання ухвал про забезпечення позову.Забезпечення доказів.Судові рішення за результатами розгляду цивільних справ.Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал.Окремі ухвали суду. Додаткове рішення суду.Роз’яснення рішення суду.Перегляд судових рішень.
 2. Практичні заняття: вирішення ситуаційних завдань
 3. Залік


Програма семінару-навчання передбачає:

 • Теоретичну підготовку слухачів із цивільного, сімейного, земельного права, цивільного та адміністративного процессу, вивчення чинного законодавства, що регулює діяльність нотаріату в Україні,
 • Практичну  підготовку – вирішення задач, тестових питань.
 • Складання та оформлення нотаріальних документів
 • Правила ведення нотаріального діловодства.
 • Порядок вчинення нотаріальних дій. Загальні положення вчинення нотаріальних дій.
 • Порядок викладення текстів та підписання посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів.
 • Відмова у вчиненні нотаріальної дії.
 • Порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій.
 • Спадкування за законом та за заповітом.
 • Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів(аукціонів),
 • Відступлення  права вимоги.  
 • Вчинення  виконавчих написів.
 • Нотаріус, як спеціально визначений суб,єкт  первинного фінансового моніторингу.
 • Робота з Єдиними і Державними  реєстрами в сфері нотаріату.
 • Оформлення документів для дії за кордоном. Консульська легалізація. Апостіль.

МЫ РАЗБЕРЕМ ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ

 • Лекторами будуть виступати науковці, висококваліфіковані нотаріуси з багаторічним стажем нотаріальної діяльності, фахівці з різних галузей права.
 • Какие упущения в коннтентной политике допускают 95% бизнесов в соцсетях и к чему это приводит
 • Какие типичные ошибки допускают при оформлении коммерческих сообществ и как их исправить.

Вартість навчання


1150 грн. 

за  1 семінар

Сертифікат

Консультації 

Відповіді на питання

Обмін досвідом 

13800грн.  10500 грн 

за весь курс

Відповідне свідоцтво

Консультації 

Відповіді на питання

Обмін досвідом 

Що кажуть про навчання наші слухачі

Економія часу та ресурсів

Ефективна інвестиція у ваше професійне майбутнє

Персональний контакт з фахівцями

залишились питання?

телефонуйте   +38 050 071 70 28,  +380 97 326 59 09  

або

При наявності додаткових запитань за темою семінару прохання завчасно надіслати їх.

Вартість навчання необхідно перерахувати за реквізитами:

 

Отримувач:

ТОВ “НЕІ “ПРАВНИК”

П/р 26001053039807

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 321842; ЄДРПОУ 42177329


Призначення платежу: «за участь у семінарі-навчанні Школа Молодого нотаріуса, без ПДВ, ПІБ учасника, контактний номер телефону___.

Взірець: «за участь у семінарі-навчанні Школа Молодого нотаріуса (вкажіть дату семінару або "вся програма"), без ПДВ, Іванов І.І., +38050 000 0000."

Заявка

Оберіть формат участі: *
Чи потрібен вам гуртожиток

+38 050 071 70 28  

+380 97 326 59 09   

nei-pravnik@ukr.net

Науково-експертний інститут у сфері права "ПРАВНИК"